Marko Košir rojen leta 1946. Po poklicu je diplomirani strojni inženir. V svoji karieri je vse obdobje od 1973 do 2009 delal v TAM in TVM v Mariboru kot projektant gospodarskih vozil in avtobusov. Je bil član zvezne komisije JUS za gospodarska vozila in član komisije na Prometnem ministrstvu R Slovenije za tehniško regulativo OZN in EU. Sodeloval je na več strokovnih srečanjih doma in v tujini. Od mladih dni je velik ljubitelj in poznavalec vsega kar je povezano z glasbenim življenjem in železnico doma in v tujini. Je pisec strokovnega gradiva in ima v COBISS svojo številko raziskovalca 15612.

Od leta 2009, ko se je upokojil, je napisal naslednje knjige:

2010 Od železne ceste do…

2010 Jakov Cipci - umetniško življenje

2011 Drago Mario Šijanec – Mariano Drago – tujec v dveh domovinah

2013 Železniška proga Šentilj – Zidani Most

2013 Mariborske operne zvezde

2014  Lovro Matačić v Sloveniji.